Tietosuojaseloste,evästeet ja ympäristötoimenpiteet
Kirjoita alaotsikko tähän

1 TIETOSUOJASELOSTE
Sitoudumme kunnioittamaan yksilön- ja yritysten tietosuojaa. Käsittelemme henkilötietoja vastuullisesti henkilötietolain asettamissa puitteissa.

1a Rekisterin pitäjä:

Grelsbölen Tila - Päisterpääntie 156 a, 21590 Karuna. Puh 044-533 0701, info@grelsbole.fi, www.grelsbole.fi

2a Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:

Miia Juvankoski, Päisterpääntie 156 a, 21590 Karuna. Puh 044-533 0701, info@grelsbole.fi

3a Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Grelsbölen Tilan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sidosryhmäsuhteiden tai muiden niihin verrattavien suhteiden, kuten Tentsile majoittujien sekä niistä johtuvien velvoitteiden ja tehtävien hoitaminen sekä sidosryhmäyhteydenpito ja markkinointi. Yhteystietoja kerätään varauksien hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, josta yksittäisiä henkilöitä ei ole tunnistettavissa.
Tilauksia ja tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä henkilötietoja käsitellään johku.fi varauspalvelun kautta.


4a Henkilötietojen kerääminen ja säännönmukaiset tietolähteet
lähettäessäsi Grelsbölen Tilalle palautetta tai ollessasi muutoin yhteydessä sähköpostilla, palautelomakkeella tai kirjeitse.
ilmoittautuessasi ja osallistuessasi Grelsbölen Tilan järjestämiin tapahtumiin, kampanjoihin, osallistuessasi kilpailuihin ja arvontoihin.


Henkilötietorekisteri sisältää seuraavia tietoja:
koko nimi ja yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa)
yksilöintitiedot (kuten sukupuoli ja syntymävuosi ovat vapaaehtoisia)
Keräämme työntekijöistä ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (kuten yhteydenpitotapa, äidinkieli, maksutiedot, pankkitilitiedot sekä asiointia koskevat muut tarpeelliset tiedot)
Henkilörekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella ja/tai Grelsbölen Tilan yhteydenottolomakkeen tai muun viestintäkanavan kautta.
Antaessasi muita kuin itseäsi koskevia tietoja vakuutat, että sinulla on oikeus tällaisten tietojen ilmoittamiseen.

5a Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietokantaan kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin voidaan pitää tarpeellisena henkilötietojen käsittelyn määriteltyjen tarkoitusten kannalta. Grelsbölen Tila määrittelee tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta.

6a Tietojen luovuttaminen
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU -alueen tai ETA:n ulkopuolelle.
Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen kuten esimerkiksi varausjärjestelmän ylläpitämiseen ja maksunvälitykseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että tietojen käsittely tapahtuu Tietosuojaselosteen mukaisesti.

7a Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn periaatteet
Grelsbölen Tila noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta.
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Sähköinen rekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Johku.fi huolehtii osaltaan tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
Grelsbölen Tila rajoittaa lisäksi henkilötietoja käsittelevien henkilöiden piiriä niin, että tietoihin pääsevät käsiksi vain ne ja yhteistyökumppaneiden työntekijät, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja

8a Tarkastus ja korjausoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Hänellä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

3.5.2018

2 Evästeet
Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus
-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös
sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista, jolloin osa toiminnallisuuksista poistuu.
Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkoja liitteitä (1 pikselin kuvatiedosto) parantaakseen mainoskokemusta. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

_____________________________________________________________________

3 Ympäristötoimenpiteet


Grelsbölen Tila ja Tentsile Experience Grelsböle kunnioitetaan luontoa, minimoidaan päästöt ja kierrätetään

1c Majoitus

-Meillä majoittaudutaan matalan hiilijalanjäljen puu teltta majoitteissa. Jossa käytetään kompostoivaa wc:tä.
-matalan hiilijalanjäljen elämysmajoituspaikassa ei käytetä sähköä eikä juoksevaa vettä
-laavunuotiolla käytetään oman metsän ekologisesti kuivattua puuta ja sytykkeinä kuivaa kaarnaa
-tarjoilut hoidetaan pestävillä astioilla, poltettavilla tai kierrätykseen soveltuvin materiaalein
-polttopuita kerätään oman metsän koivupuusta. Puut kuivataan ekologisesti merituulen avulla laakealla kallioaukealla.


2c Viljelykasvit
-Tilan perunat viljellään ilman kasvinsuojeluaineita. Rikkaruohoja torjutaan mm mullitsemalla perunamaa.
Suurin osa perunasadosta nostetaan käsin kuokkimalla.
-Tyrnin viljely ilman kasvinsuojeluaineita jo vuodesta 1984 alkaen.
-myydään maatalouden ja maatilaleipomon tuotteita suoraan omalta tilata, omalta itsepalvelukioskilta mahdollisimman paljon


3c Peltojen muokkaus
-maata muokkataan pienillä koneilla, rasittaa peltoa vähemmän
-turhaa muokkausta ja kasvinsuojelua vältetään, mm valitsemaan pohjavesialueille sopivia kasvinsuojeluaineita
-maat kynnetään syksyihin, jolloin maa kuohkeutuu ja ovat keväällä helposti viljeltävissä


4c Tilaleipomo ja pitoplavelu
-leipomossa käytetään oman tilan tarkistettua viljaa, jauhetaan pieni määrä tarpeisiin omalla tilalla tarpeen mukaan.
-käytetään mahdollisuuksien mukaan lähialueella ja omasta metsästä kerättyjä tuotettuja tuotteita valmistukseen
-Pieni leipomo käyttää kahta kotiuunia yhden pienen teollisuusuunin sijaan. Säästetään sähköä huomattavasti


5c Paperi
-laskutus,lahjakortit ja kirjanpito on siirretty pääsääntöisesti sähköiseksi paperisen tilaan. Säästää myös tilaa kirjanpitomappien sijaan


Muuta
-talousrakennuksissa vesikiertoinen patterilämmitysjärjestelmä ja huonekohtainen patterilämpöjen säätö. mm asuintalossa ja laavulla käytetään lämmitykseen uudistuvaa energian lähdettä, oman metsien myytäväksi kelpaamatonta puuta. Esim myrskyn kaatamat puut tai puiden isommat oksat. Päästöjen
minimoimiseksi käytetään kuivaa puuta ja sytykkeenä puun kaarnaa.

Karunassa 20.11.2018